Překlad a lokalizace

Lokalizujte svůj obsah a rozšiřte své podnikání.

Globalizace změnila způsob, jakým žijeme, pracujeme a komunikujeme. Aby se vám dařilo na globálním trhu, musíte mít mezinárodní marketingovou strategii, která využívá různá média k oslovení vaší cílové skupiny. 
Pomůžeme vám rozvíjet, udržovat a realizovat vaši globální marketingovou kampaň a expanzi do zahraničí. Můžete využít překladu a lokalizace vašich webových stránek, obsahu, reklam, newsletterů, prezentací, případových studií, a čehokoliv co vás napadne.

Zlepšíme váš globální dosah

Lokalizace vaší marketingové kampaně zvýší počet potenciálních zákazníků, kteří uvidí váš produkt nebo službu. Poskytnutím informací v jejich jazyce se zvýší pravděpodobnost nákupu.

Translation and Localization Illustration

Lepší zákaznická zkušenost

Mluvit řečí vaší cílové skupiny je víc než jen o funkční ekvivalenci. Vytváří to také hlubší spojení a buduje důvěru vašich zákazníků.

JAZYKY

Jazyky, které podporujeme:

Translation and Localization Illustration

Promluvte k vaší cílové skupině

Kulturní bariéra může bránit návštěvníkům v nákupu vašeho produktu. Lokalizací můžete tuto bariéru odstranit tím, že budete prezentovat informace v jazyce, kterému rozumí.

Předběhněte konkurenci

Je dobré být místní. Lokalizace je chytrý tah, zejména pro firmy, které chtějí předběhnout konkurenci. Rozšíříte váš dosah a můžete si tak otevřít zcela novou skupinu místních zákazníků. Pokud jdete s podnikáním do světa, je nutné si uvědomit, že různé trhy mají rozdílné potřeby a očekávání – stejně jako lidé. Tyto potřeby tkví často v jemnějších detailech, než si možná myslíte. Dosáhnout globálního úspěchu je složitý úkol. Na cestě k jeho dosažení se můžete spolehnout na naši pomoc.

PŘIPRAVENI NA NAŠE PRVNÍ PODÁNÍ RUKY?

Jdeme na to!

* .