Nexploro slovník

Online marketing slovník 2.0

Jsme si vědomi toho, že online marketing se stává komplexnější a rychlejší každým dnem.
Právě proto dáváme dohromady tento ultimátní průvodce napříč onlinem. Máme pro vás rozsáhlý slovník pojmů od přesměrování 302 přes aukce reklam, zpětné odkazy až po UTM parametry.

Termínů, které byste měli znát!
0

#

301 přesměrování: Jiným webovým stránkám a vyhledávačům oznamují, že stará stránka byla trvale změněna. Proces změny stavového kódu HTTP na 301 přesměrování je trvalým přesměrováním z jedné adresy URL na jinou. To znamená, že server automaticky přenese uživatele a vyhledávače na novou platnou adresu URL.

302 přesměrování: Přesměrování 302 je poměrně neobvyklý stavový kód HTTP, který informuje prohlížeč o dočasném přesunu požadované stránky. Adresa URL se změní tak, aby zobrazovala dočasnou, ale správnou adresu.

404 chyba: Tato chyba je asi celosvětově nejoblíbenější chybový kód. 😅 404 je zpráva, kterou prohlížeč zobrazí, když není schopen najít stránku, kterou hledáte. Předpokládejme, že se snažíte z webu odstranit stránku. V takovém případě můžete přesměrovat uživatele, kteří ji hledají, na chybovou zprávu 404.

500 chyba: HTTP chyba 500 je způsobena serverem na kterém je daná stránka umístěna. Jinými slovy, server nemůže požadavek zpracovat, a proto jej nelze provést. Důvody pro tuto chybu mohou být různé, například chyby v základních souborech, nesprávné skripty atd. Nejčastější příčinou je však přetížení serveru způsobené vysokým provozem na webu. Obvykle je na dané webové stránce v kteroukoliv denní dobu mnoho uživatelů. To má za následek příliš mnoho požadavků, které přesahují schopnost serveru je všechny zpracovat.

A

A/B testování: Marketingová technika, kdy jsou vytvořeny dvě různé varianty, aby se zjistilo, která z nich si vede lépe. Tento typ testování se často používá ve všech formách reklamy. Při vytváření odlišných verzí je dobrým postupem aplikovat pouze jednu změnu z verze A na verzi B, abyste věděli, na co vaše publikum reaguje.

Above the fold (Horní viditelná část stránky): Termín používaný ve web designu k popisu viditelného obsahu bez posouvání. Tento obsah je obvykle umístěn v horní části stránky, další informace jsou pod ní. Umístění obsahu “nad ohybem” může být důležité pro použitelnost a dostupnost.

Ad (Reklama): Reklamy jsou placený způsob komunikace s potenciálním zákazníkem prostřednictvím různých médií. To může zahrnovat email, sociální sítě, bannery, text atd. V online marketingu jsou například reklamy v obsahové a vyhledávací síti, které poskytují informace pomocí textu a obrázků tak, aby se uživatel skrze reklamu proklikl na příslušnou webovou stránku.

Ad Auction (Aukce reklam): Inzeráty vytvořené pomocí reklamních systémů se zúčastní tzv. reklamní aukce, která probíhá rychlostí kliku. Algoritmus probíhající na pozadí tak umožní inzerentům zakoupit reklamní prostor v několika různých sítích v rámci jedné aukce. Tyto reklamy jsou nastaveny tak, aby začínaly na určité ceně, a pak se uchazeči utkají o nejcennější umístění nebo nejnižší cenu za proklik.

B

Backlink (Zpětný odkaz): Jedná se o hypertextový odkaz z jedné webové stránky nebo domény na jinou. Proč jsou zpětné odkazy důležité? Pomáhají zlepšit výkon a dohledatelnost webových stránek ve vyhledávačích. To není všechno: když na vás odkazují jiné webové stránky a domény, v podstatě vaše stránky schvalují a dávají jim “juice” neboli “šťávu“. Když tyto odkazy pocházejí z renomovaných webových stránek jako .gov, .org nebo známých společností, síla vašich stránek roste.

Bid (Příhoz): Příhoz nebo nabídka je cena, kterou zaplatíte za proklik nebo zobrazení vašeho inzerátu. Používá se v PPC reklamě; týká se nabídky klíčových slov a částky, kterou inzerent za klíčové slovo nabídne. Vyhledávače je pak zahrnou do svého algoritmu.

Bounce rate (Míra okamžitého opuštění): Termín popisující procento uživatelů, kteří odcházejí pouze po zhlédnutí jedné stránky webu, místo použití odkazů (menu) vedoucích k jiným částem webu. Pomáhá určovat zájmy uživatelů a může sloužit jako metrika pro firmy, aby lépe rozhodovaly o aspektech svých webových stránek a optimalizovaly je. Firmy musí mít přehled o míře okamžitého opuštění na svých internetových stránkách, aby zjistily, na kterých stránkách návštěvníci tráví čas a které stránky je nezajímají.

C

CTA = Call to action (Výzva k akci): Výzva k akci je marketingová fráze, která podněcuje uživatele jednat. CTA může být něco jako „kupte nyní“, „kontaktujte nás“, „zavolejte ještě dnes“, „stáhnout zde“ nebo „dozvědět se více“.

Campaign (Kampaň): Kampaň je nejvyšší úroveň ve struktuře PPC účtu, která slouží k organizaci nabízených produktů nebo služeb. PPC účet může mít vícero kampaní, často rozdělených podle služeb/produktů, značky nebo konkurentů. Systémy jako Google Ads, Microsoft Ads nebo Sklik umožňují vytvářet kampaně a skupiny reklam pro uspořádání vašich produktů, služeb nebo pro různá zacílení.

CR = Conversion rate (Konverzní poměr): Je procento lidí, kterým se ukázal váš inzerát, a kteří provedli požadovanou akci. Tím vznikla takzvaná konverze. CR je metrika, která dokáže změřit, jak dobře si vaše reklamní kampaň vede a jestli dosahujete požadovaných výsledků.

D

Demographics (Demografie): Termín, který se obecně používá pro statistické studium lidské populace. Demografie se obvykle studuje pomocí statistik a dat ze sčítání lidu a může vám hodně napovědět o tom, jak lidé žijí. Lze je rozdělit podle pohlaví, věku, povolání, příjmu, místa, etnické příslušnosti a rasy. Je to běžná praxe v marketingových kampaních, která se používá k zacílení reklam na jednu nebo několik demografií.

Display Advertising (Reklama v obsahové síti): Možná jedna z nejvšestrannějších forem internetové reklamy. Obsahová reklama může být zobrazena napříč platformami. Ať už se jedná o Facebook, Google Ads nebo Instagram, můžete použít obrázky nebo videa pro sdělení zprávy své značky.

DKI = Dynamic Keyword Insertion (Dynamické vkládání klíčových slov): Google Ads, Microsoft Ads a Sklik funkce, která umožňuje inzerentům přizpůsobit své reklamy na základě vyhledávání jejich uživatelů. Tuto funkci lze zapnout pomocí malého kódu umístěného v textu reklamy, který se spustí v momentě kdy zákazník použije jedno ze zadaných klíčových slov.

E

Email list: Email marketing je skvělý způsob, jak oslovit cílovou skupinu pomocí přizpůsobených marketingových sdělení dané skupině. Vytvořte emailový seznam získáním emailových adres z vašich webových stránek a návštěvníků blogu. Spojte je s vaším CRM, nástrojem pro automatizaci a získáte mocný nástroj pro cílený email marketing.

Email marketing: Emailový marketing je druh obsahového marketingu. Lze jej využít nejen k distribuci obsahu ale také k propagaci prodeje, služeb nebo k rozvoji vztahů s potenciálními zákazníky. 
 

F

Frequency (Frekvence): Značí četnost zobrazení dané reklamy jednomu uživateli. S frekvencí reklam v online marketingové kampani je nezbytné zacházet opatrně a nastavit vhodný limit. Uživatelé pak nebudou pociťovat únavu z reklamy tím, že uvidí stejnou reklamu až příliš, což může mít negativní dopad na vaši značku.

G

Google Ads: Reklamní platforma PPC (pay-per-click) od Google. Google Ads umožňuje vytvářet, spravovat a optimalizovat kampaně, skupiny reklam, reklamy a klíčová slova v rámci jednoho účtu. Pomocí Ads můžete reklamu škálovat pomocí jednoduchého, ale výkonného rozhraní, které vám poskytne hodnotná data a metriky.

Google Analytics: Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který umožňuje měřit interakci a chování uživatelů na vašich webových stránkách. Ukáže vám například, které stránky jsou nejoblíbenější, jaký typ zařízení uživatelé preferují, a jaké zeměpisné oblasti se nejvíce zajímají o váš obsah a mnohé další.

H

H tagy: Tag neboli značka H je záhlaví v jazyce HTML. H1 odkazuje na název stránky a vynikne i ve zbytku textu. Následující značky záhlaví v HTML jsou h2, h3, h4, h5 a h6 je poslední s nejmenší důležitostí. Toto je hierarchie nadpisů a podnadpisů na vaší stránce. Google používá tyto značky při procházení backendu vašeho webu, aby získal představu o čem daná stránka je.

HTML (Hypertext Markup Language): HTML je kódovací jazyk, který se používá k vytváření webových stránek. Jazyk HTML neboli Hypertext Markup Language se relativně snadno učí a používá. S jeho pomocí můžete zadat prohlížeči, jak zobrazit text a grafiku na stránce nebo vytvořit formulář, který mohou lidé vyplnit. Je to jazyk webu.

I

Impressions (Imprese): Imprese v reklamě jsou standardní metrika pro PPC kampaně. Je to počet, kolikrát je reklama zobrazena/viděna potenciálním zákazníkem. Může to být pomocí SERP (stránka výsledků vyhledávačů) nebo pomocí obsahové reklamy. Aby mohla být imprese započítána, nemusí dojít k žádné uživatelské interakci s reklamou.

Index: Jádrem vaší marketingové strategie jsou vaše webové stránky. Ujistěte se, že jsou plně funkční a aktuální, aby vyhledávače mohly indexovat vaše stránky a zahrnout je do výsledků vyhledávání. Index vašich webových stránek je v podstatě proces zaznamenávání všech dosažitelných stránek na daných webových stránkách. Je to běžně používaná funkce nástroje Google Search Console. Google procházením webu indexuje všechny aktuální stránky, přidává nové nebo aktualizované stránky a maže ty odstraněné.

J

JavaScript: Víte jak na webových stránkách chcete kliknout na tlačítko, něco vyhledat nebo se podívat na video? To vše je možné díky JavaScript. Je to programovací jazyk používaný především při vývoji webu, který se prezentuje jako animace nebo pohyb. Používáním JS na webových stránkách se některé části stávají interaktivními, například vyhledávací lišta, video nebo live feed.

K

Keywords (Klíčová slova): Pokud nepoužíváte klíčová slova ve svém SEO, zahazujete možnost aby váš web byl dohledán. Klíčová slova jsou slova a fráze, které se nejčastěji hledají při vyhledávání konkrétního typu podnikání, služby nebo produktu. Jinými slovy se na věc podíváme očima toho, kdo by vás mohl hledat a zjistíme jaká slova při tom s největší pravděpodobností použije. Strategie klíčových slov by měla být relevantní pro vaše konkrétní podnikání a měla by být strategicky používána v rámci vašeho obsahu.

KPI = Key Performance Indicator (Klíčové ukazatele výkonnosti): KPI je důležitá metrika, kterou společnosti používají k měření úspěšnosti reklamního úsilí. KPI se stanoví tak, aby představoval nejkritičtější aspekty podnikání, a je v podstatě měřením toho, jak dobře si váš účet a kampaně vedou.

L

Landing Page (Vstupní stránka): Takže, máte nový produkt nebo službu, ale nikdo o tom nikdy neslyšel. Potřebujete landing page, aby se o tom lidé dozvěděli. Nebude vám stačil ale kdejaká landing page. Vzhledem k tomu, že SEO mění pravidla hry a společnosti bojují o přední místa ve výsledcích vyhledávání Google, je třeba optimalizovat vaši landing page tak aby konvertovala. Unikátní webová stránka se zaměřením na prodej musí být navržena tak, aby povzbudila návštěvníka k akci. Landing page je cílová adresa (URL), na kterou se uživatel po kliknutí na reklamu dostane. Více verzí landing page je v kampaních často testováno proti sobě, takže vidíte, která stránka si vede lépe.

M

Metadata: Ve formě tagů se používají k popisu obsahu webové stránky. Dvě nejzákladnější formy metadat jsou meta popis a meta název. Mohou však obsahovat i autora, datum vytvoření, Open Graph tag nebo délku dokumentu.

Match Type (Shody klíčových slov): Pomocí funkce shody klíčových slov můžeme upřesnit, kdy je reklama vhodná k zobrazení podle toho, jak jsou klíčová slova používána v zadaném vyhledávacím dotazu.

N

Nofollow: Specifická hodnota, kterou lze přiřadit atributu rel. Oznámí vyhledávači, že odchozí hypertextový odkaz by neměl ovlivnit umístění cílového odkazu ve vyhledávači. Umožňuje, aby jedna webová stránka odkazovala na jinou, aniž by to mělo vliv na její pozici.

Noindex: Tato HTML značka slouží k tomu, aby vyhledávací roboti nemohli indexovat konkrétní stránku. Typicky se tak děje za účelem odstranění stránek, které nejsou aktuální nebo již nejsou relevantní.

O

Organic Traffic (Organická návštěvnost): Nejspolehlivější zdroj leadů přicházejících přirozeným způsobem z vyhledávačů. Lze toho dosáhnout vytvořením kvalitních zpětných odkazů na vaše webové stránky, které jsou optimalizované, mají poutavý obsah a dobře se tak umísťují ve výsledcích vyhledávání. Takoví uživatelé navštěvují vaše webové stránky neovlivněni reklamou, na rozdíl od placené návštěvnosti.

P

PPC = Pay-Per-Click (Platba za proklik): U PPC platíte za reklamy, jen když na ně uživatel klikne. Google Ads je možná nejznámější placená služba, ale není jediná. Kampaně PPC lze založit i na jiných platformách jako Facebook, Microsoft Ads nebo Sklik.

PLA = Product Listing Ads (Produktové reklamy): Prodáváte své výrobky online? Pak potřebujete PLA neboli produktové reklamy! Své produkty můžete pomocí PLA nechat zobrazit na výsledcích vyhledávání v rámci Google nákupy (nebo tuzemské Zbozi.cz a Heureka) pro cílená klíčová slova. Vaše reklama se zobrazí v oblasti inzerce výsledku vyhledávání a také v rozšířeném formuláři pod výsledky vyhledávání. Zobrazuje nejdůležitější údaje o produktu: obrázek, název, cenu, značku, apod.

Q

QS = Quality Score (Skóre kvality): S každou reklamní kampaní se musíte rozhodnout, jaký druh reklamy chcete, kolik jste ochotni zaplatit, co chcete, aby reklamy dělaly, atd. Jak poznáte, že jsou účinné? Skóre kvality je standardní metrika, která slouží k měření kvality reklam a ovlivňuje CPC a jejich hodnocení. S vyšším skóre kvality můžete očekávat nižší náklady na inzerci a lepší pozice nad organickými výsledky. Mezi faktory, které mohou ovlivnit skóre kvality, patří CTR, doba načítání, text a kvalita vstupní stránky.

R

Remarketing: Druh cílení který využívá předchozí aktivity zákazníka na vašich stránkách nebo v aplikaci k tomu, aby se jim zobrazila reklama. Když využijete remarketing na lidi, kteří navštívili vaše stránky, můžete jim ukázat reklamy i na jiných zařízeních, ve výsledcích vyhledávání na Googlu nebo na jiných webových stránkách. Remarketing sleduje uživatele na webu a umožňuje aby se jim připomněl produkt, o který se zajímali nebo jej dokonce vložili do košíku. Případně jim tímto způsobem můžete nabídnout něco podobného.

ROAS = Return On Ad Spend (Návratnost výdajů za reklamu): ROAS je marketingová metrika, která měří výši příjmů, které získáte za částku, kterou utratíte za reklamu.

S

SEO = Search Engine Optimization (Optimalizace pro vyhledávače): SEO je proces, který ovlivňuje viditelnost vaší stránky organicky. Toho se dá docílit mimo jiné začleněním klíčových slov, vhodného textu, zpětných odkazů a optimalizací obsahu webových stránek. Pokud uživatel vyhledává cílená klíčová slova, je pravděpodobnější, že se váš web zobrazí ve výsledcích vyhledávání.

T

Tag (Značka): Tagy neboli značky jsou malé kousky kódu, které sbírají a přijímají data na základě interakce uživatele s webovou stránkou. Mohou pomoci integrovat aplikace třetích stran, nastavit soubory cookie a shromažďovat informace o uživatelích. Tagy mohou také sledovat zobrazení stránek, odkud návštěvníci přicházejí, co na stránkách čtou a co zakoupili.

U

UTM Tracking = Urchin Tracking Module (UTM parametry): Funkce v rámci služby Google Analytics, která vám umožňuje sledovat provoz na webu. Kódy UTM jsou malé doplňky textu na konci webové adresy URL a mohou být integrovány s emailem, příspěvky na sociálních sítích nebo jinými webovými stránkami. Firmy si tak mohou udělat představu o tom, které z jejich marketingových aktivit vedou návštěvnost zpět na jejich stránky.

V

Value Proposition (Hodnotová nabídka): Je to prohlášení slibující službu, produkt nebo vlastnost, ze které by měl zákazník prospěch při nákupu produktu nebo služby. Hodnotový návrh firmy by například zněl „nabízíme zboží s nejnižší cenou.“

W

WordPress: WP je nejpopulárnější CMS systém (Content Management System = systém pro správu obsahu) pro webové stránky na světě! Nabízí způsob, jak snadno vytvořit a aktualizovat webové stránky bez nutnosti znalosti kódu, pomocí intuitivního a uživatelsky přívětivého rozhraní. Můžete instalovat pluginy rozšiřující funkce, šablony a další funkce nabízející nesčetné možnosti.

X

XML Sitemap (Mapa stránek): XML je zkratka pro eXtensible Markup Language neboli rozšiřitelný značkovací jazyk. Jedná se o dokument, který obsahuje seznam všech stránek na vašem webu a umožňuje označit jejich specifický význam pro vyhledávače. Vytvoření a použití mapy stránek vám pomůže zobrazit se ve výsledcích hledání a je součástí SEO strategie.

Y

Yoast: Nizozemská společnost, která nabízí pokročilé WordPress moduly a služby rozšiřující funkčnost webových stránek. Patří sem například analýza klíčových slov a SEO, integrace Google a integrace XML mapy stránek.

YouTube: Nejpopulárnější platforma pro sdílení videí. Každý měsíc sleduje YouTube videa kolem 2.3 bilionu aktivních uživatelů po celém světě! Můžete si zde vytvořit účet zdarma, nahrávat videa a dokonce začít vydělávat pomocí reklam. YT je skvělou marketingovou platformou, protože poskytuje rozmanité publikum, které pomůže vaší marketingové kampani oslovit více lidí.

Z

ZMOT = Zero Moment of Truth (Nulový okamžik pravdy): Určuje moment ve kterém se kupující rozhodne k samotnému uskutečnění nákupu. Tento okamžik určuje mnoho faktorů, včetně denní doby, kontextu, ve kterém nákup provádějí, a úrovně emocionální angažovanosti kupujícího.

Wow! 😅 Zvládli jste to až sem! Gratulace!
Doufáme, že se vám náš slovník líbí a snad jste se i něco nového naučili!

 

PS: Jen pro informaci, poslední termíny byly přidány 26.04.2021 😉


Nezapomeňte nám dát lajk, sdílejte a hlavně stiskněte tlačítko pro odbě.. ah.. ok, tak nic.. 👀 😂